​Målgruppen

​Børnehuset §66 8 pladser: Børnehusets målgruppe er børn som på indskrivningstidspunktet er i alderen 2-13 år. Det er børn, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. 

Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Børn der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Ungehuset §66 og §107 fordelt på to matrikler med 20 pladser: Målgruppen i ungehuset er unge i alderen 13-23 år med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Unge, der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Bo-støtte i egen lejlighed Svennebjerggaard tilbyder bo-støtte i egen lejlighed efter § 66 stk. 1 nr. 5 samt § 107 med 5 pladser i vores lejligheder, som har beliggenhed i Odense C. Formål & Fokus.

​Det overordnede formål med bo-støtte i egen lejlighed er, at der arbejdes mod en selvstændig tilværelse, hvor de unge, så vidt det er muligt, inkluderes i samfundet. Målet er, at de unge:

  • Får lært de forpligtelser, der er ved at være samfundsborger bo i egen bolig - herunder de praktiske livsfærdigheder.
  • Får lært at blive fastholdt i deres beskæftigelses- og uddannelsestilbud.
  • Får lært at sørge for sig selv på en konstruktiv og udviklende måde.
  • Får lært at modtage hjælp til deres personlige problemstillinger.
  • Får lært at tage sig af deres sundhed.
  • Får lært at være i forpligtende kontakt og forløb. • Får større selvværd/mindsket følelsen af at være anderledes.
  • Får opbygget og trænet i at vedligeholde et sundt netværk samt støtte til at bevare/genoptage kontakt til både nære sociale og familiemæssige relationer. I samarbejde med de unge strukturerer vi deres hverdag og støtter den unge i at holde fast og i at medvirke aktivt i deres dagligdag. Vi hjælper dem med, at se nødvendigheden af, at tage ansvar og beslutninger for deres eget liv Overordnet er målet, at den unge bor i egen bolig og er selvforsørgende. At de har en hverdag med et indhold og et netværk omkring sig.

Kontakt Svennebjerggaard

Har du spørgsmål vedrørende​ opholdstedet eller ønsker du en yderligere uddybning?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og svarer dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Svennebjerggaard

Tyrsbjergvej 68, 5210 ​Odense NV

​CVR: 26201446

Finn Bang

​Telefon: 20 57 38 59
E-mail: finn@svennebjerggaard.dk

Gunn Bang

​Telefon: 27 89 96 16
E-mail: gunn@svennebjerggaard.dk

Skal du have kontakt til en af afdelingerne

Børnehus tlf. 28926415

Ungehus tlf. 31867313

Afdeling 351 tlf. 28766351

Lejlighederne Benediktesgade tlf. 51887344