Børnehuset​

Børnehuset er delt op i 2 individuelle huse. Der er plads til 4 børn i hvert hus. børnene er inddelt efter alder og i forhold til, hvad der giver bedst mening for det enkelte barn.

Det er børn, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytnings forstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Børn der er i fejl udvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitiveområder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.


Børnehuset er et længerevarende, akut eller planlagt 6 - 12 måneders døgntilbud. Her tilbydes en pædagogisk udredning af barnets udviklingsbehov samt en psykologiske undersøgelse som foretages af vores privatpraktiserende psykolog Louis Dresbøll med mangeårigerfaring i arbejdet med vores målgrupper.


I det pædagogiske arbejde på Svennebjerggaard tilstræber vi at skabe et anerkendende miljø med en bærebølge af ro og rytmer. Her er nøgleordene forudsigelighed, kontinuitet, fleksibilitet, ansvarlighed og respekt for det enkelte menneske. 

Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for stabilitet og udvikling.

Det pædagogiske arbejde i Børnehuset retter sig især mod:

  • ​At give barnet mulighed for at udvikle sig med tæt voksen kontakt, hvor nøgleordene er omsorg, tryghed og forudsigelighed.

  • ​At opbygge stabile støttesystemer omkring barnet og familien med henblik på at øge langtidseffekten af indsatsen.

  • ​At udvide og/eller styrke barnets og familiens netværk.

  • ​At sikre barnet en god og stabil skolegang.

  • ​At barnet indlærer hensigtsmæssige handlemønstre.

  • At barnet får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.

Alt sammen vigtigt for at danne grundlag for udvikling.​

Dagligdagen i Børnehuset på Svennebjerggaard er tilrettelagt ud fra et voksenstyret, men børnecentreret miljø – vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, dette for at give ro og tryghed, alt sammen vigtigt for at danne grundlaget for udvikling.

Vi arbejder ud fra Svennebjerggaard modellen og tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen.​​

Kontakt Svennebjerggaard

Har du spørgsmål vedrørende​ opholdstedet eller ønsker du en yderligere uddybning?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og svarer dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Svennebjerggaard

Tyrsbjergvej 68, 5210 ​Odense NV

​CVR: 26201446

Finn Bang

​Telefon: 20 57 38 59
E-mail: finn@svennebjerggaard.dk

Gunn Bang

​Telefon: 27 89 96 16
E-mail: gunn@svennebjerggaard.dk

Skal du have kontakt til en af afdelingerne

Børnehus tlf. 28926415

Ungehus tlf. 31867313

Afdeling 351 tlf. 28766351

Lejlighederne Benediktesgade tlf. 51887344