Børn og unge​

Børnehusets målgruppe er børn og unge, som på indskrivningstidspunktet er i alderen 2-14 år.

Det er børn, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Børn der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Børnehuset er et længerevarende, akut eller planlagt 6 - 12 måneders døgntilbud. Her tilbydes en pædagogisk udredning af barnets udviklingsbehov samt en psykologiske undersøgelse som foretages af vores privatpraktiserende psykolog Louis Dresbøll med mangeårig erfaring i arbejdet med vores målgrupper.

I det pædagogiske arbejde på Svennebjerggaard tilstræber vi at skabe et anerkendende miljø med en bærebølge af ro og rytmer. Her er nøgleordene forudsigelighed, kontinuitet, fleksibilitet, ansvarlighed og respekt for det enkelte menneske. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for stabilitet og udvikling. Alt dette i en miljøterapeutisk referenceramme.


Det pædagogiske arbejde i Børnehuset retter sig især mod:

 • At give barnet mulighed for, at udvikle sig i tæt kontakt med naturen, miljøet, de voksne og hinanden.

 • At opbygge stabile støttesystemer omkring barnet og familien med henblik på at øge langtidseffekten af indsatsen.

 • At udvide og/eller styrke barnets og familiens netværk.

 • At sikre barnet en god og stabil skolegang

 • At barnet indlærer hensigtsmæssige handlemønstre.

 • At barnet får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.

Dagligdagen i Børnehuset på Svennebjerggaard er tilrettelagt ud fra et voksenstyret, men børnecentreret miljø – vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.

Vi tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen.

Ungehuset

Ungehuset er for unge i alderen 14-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år, enten i et udslusningsforløb eller i vort efterværnssystem.

Ungehusets målgruppe er unge med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Unge, der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Ungehuset er et længerevarende, akut eller planlagt 6-12 måneders døgntilbud. Vores primære målgruppe i ungehuset er unge i alderen 14-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år, enten i et udslusningsforløb eller i vort efterværnssystem. Her tilbydes en pædagogisk udredning af den unges udviklingsbehov samt en psykologiske undersøgelse, som foretages af vores privatpraktiserende psykolog Louis Dresbøll med mangeårig erfaring i arbejdet med vores målgrupper.

Dagligdagen i Ungehuset på Svennebjerggaard er tilrettelagt ud fra et voksenstyret, men ungecentreret miljø. Vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.

Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen. Vi bruger relations-arbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring de unge. I det miljøterapeutiske relations-arbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende over for den unge og hjælper på denne måde den unge med at knytte relationer til de voksne. Den unge lærer sig selv bedre at kende og forbedrer evnen til at have opmærksomhed på sine egne følelser, behov og tanker hos sig selv og andre og på denne måde opnå større selvbevidsthed.

Miljøet på Svennebjerggaard lægger som udgangspunkt op til en så normal ungdomstilværelse som muligt med alle de goder, krav og udfordringer, som dette måtte indebære.

Det pædagogiske arbejde i Ungehuset retter sig især imod:

 • at give de unge mulighed for at udvikle sig i tæt kontakt med naturen, miljøet, de voksne og hinanden
 • at den unge får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder
 • at den unge indlærer hensigtsmæssige handlemønstre
 • at sikre den unge en god og stabil skolegang/uddannelse
 • at udvide og/eller styrke den unges og familiens netværk
 • at opbygge stabile støttesystemer omkring unge og familien med henblik på at øge langtidseffekten af indsatsen

Værdier

 • Familiær base - følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab
 • Tryghed - de voksne skaber gode forudsigelige rammer
 • Støtte og vejledning - de voksne er der for den enkelte
 • Omsorg - de voksne er interesserede og engagerede
 • Vilje - de voksne er her, fordi de brænder for det
 • Nærvær - de voksne er opmærksomme på både ord og stemning.​

Kontakt Svennebjerggaard

Har du spørgsmål vedrørende​ opholdstedet eller ønsker du en yderligere uddybning?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og svarer dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Svennebjerggaard

Tyrsbjergvej 68, 5210 ​Odense NV

​CVR: 26201446

Finn Bang

​Telefon: 20 57 38 59
E-mail: finn@svennebjerggaard.dk

Gunn Bang

​Telefon: 27 89 96 16
E-mail: gunn@svennebjerggaard.dk

Skal du have kontakt til en af afdelingerne

Børnehus tlf. 28926415

Ungehus tlf. 31867313

Afdeling 351 tlf. 28766351

Lejlighederne Benediktesgade tlf. 51887344