Ungehuset​

Ungehuset er for unge i alderen 12-23 år.

Ungehusets målgruppe er unge med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytnings forstyrrelser. 

Ungehuset er et længerevarende, akut eller planlagt kortere forløb. Vores primære målgruppe i Ungehuset er unge i alderen 14-20 år.

Dagligdagen i Ungehuset på Svennebjerggaard er tilrettelagt ud fra et trygt voksenstyret, men ungecentreret miljø. Vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.

Vi arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen. Vi bruger relations-arbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring de unge. I det miljøterapeutiske relations-arbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende over for den unge og hjælper på denne måde den unge med at knytte relationer til de voksne. Den unge lærer sig selv bedre at kende og forbedrer evnen til at have opmærksomhed på sine egne følelser, behov og tanker hos sig selv og andre og på denne måde opnå større indsigt og selvbevidsthed.

Miljøet på Svennebjerggaard lægger som udgangspunkt op til en så normal ungdomstilværelse som muligt med alle de goder, krav og udfordringer, som dette måtte indebære.

Det pædagogiske arbejde i Ungehuset retter sig især imod:

 • At give de unge mulighed for at udvikle sig i tæt, trygt og stabilt miljø med de voksne.
 • At den unge får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.
 • At den unge indlærer hensigtsmæssige handlemønstre.
 • At sikre den unge en god og stabil skolegang/uddannelse.
 • At udvide og/eller styrke den unges og familiens netværk.

Værdier

 • Familiær base - følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab.

 • Tryghed - de voksne skaber gode forudsigelige og trygge rammer.

 • Støtte og vejledning - de voksne er der for den enkelte.

 • Omsorg - de voksne er interesserede og engagerede.

 • Vilje - de voksne er her, fordi de brænder for det.

 • Nærvær - de voksne er opmærksomme på både ord og stemning.

Kontakt Svennebjerggaard

Har du spørgsmål vedrørende​ opholdstedet eller ønsker du en yderligere uddybning?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og svarer dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Svennebjerggaard

Tyrsbjergvej 68, 5210 ​Odense NV

​CVR: 26201446

Finn Bang

​Telefon: 20 57 38 59
E-mail: finn@svennebjerggaard.dk

Gunn Bang

​Telefon: 27 89 96 16
E-mail: gunn@svennebjerggaard.dk

Skal du have kontakt til en af afdelingerne

Børnehus tlf. 28926415

Ungehus tlf. 31867313

Afdeling 351 tlf. 28766351

Lejlighederne Benediktesgade tlf. 51887344