STU​ på Svennebjerggaard

​“Formålet med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) ved Skolen på Svennebjerggaard, er at klargøre og støtte eleverne mod et selvstændigt, virkningsfuldt og meningsfyldt voksenliv. Dette gøres i et trygt, genkendeligt og forudsigeligt undervisningsmiljø. Undervisningen er tilrettelagt særligt ud fra den enkelte elevs faglige og sociale forudsætninger, for at kunne styrke den unges tro på egne evner. Undervisningen sigter mod en praktisk orienteret tilgang samt at være almendannende. “

STU - Uddannelsen er en mindre enhed, elevtallet veksler. Uddannelsen er tilrettelagt og tilpasset efter de unges ønsker og udfordringer, og kan sammensættes på flere forskellige måder.

Muligheder i STU'en

Hestelinje: Fonden har meget fine ridefaciliteter og heste. Her er der mulighed for undervisning, samt lære om livet i stalden.

Landbrugslinje: Her indgår den unge i den daglige drift på Svennebjerggaard, både i marken og med dyrene. Ligeledes har vi 3 alkapaer, disse er der mulighed for at lære at arbejde med, dette via et alpaka-kørekort. Hvor de unge gennemgår teori om dyret, lære at observere dyrene, samt at kunne håndtere og træne dem.

Køkkenundervisning: Her laves der mad og bages efter alle kunstens regler, med øje for bæredygtighed og økologi. Vi producere nogle råvarer selv, så der vil også være mulighed for at følge processen fra haven tilbordet.

Faglig undervisning:

Der tilbydes faglig undervisning hver dag fordelt på ugens 5 dage. Der undervises i dansk, matematik, engelsk, madkundskab & håndværk og design. Udover dette har vi også ADL træning, samt valgfag hvor den unge er medbestemmende i hvad denne synes er vigtig for egen læring. 

Praktikforløb: Vi har et tæt og godt samarbejde med erhvervslivet i nærområdet, og kan derfor tilbyde mange forskellige praktikforløb, alt fra børnehaver, dagligvarebutikker, lokale mekanikker, plejehjem og mange flere.​ Dette aftales nærmere med den enkelte unge.

De forskllige linjer, praktikker og undervisninger skræddersyes efter ønske. Hvis man ikke kan lide heste eller musik bliver skemaet tilrettelagt efter det. Udover det er der fokus på ADL træningen.​

Overordnet formål for STU Svennebjerggaard​

​​Formålet med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) ved Skolen på Svennebjerggaard, er at klargøre og støtte eleverne mod et selvstændigt, virkningsfuldt og meningsfyldt voksenliv. 

Dette gøres i et trygt, genkendeligt og forudsigeligt undervisningsmiljø. Undervisningen er tilrettelagt særligt ud fra den enkelte elevs faglige og sociale forudsætninger, for at kunne styrke den unges tro på egne evner. Undervisningen sigter mod en praktiskorienteret tilgang samt at være almendannende.

Timer pr. år

Undervisningen er fastsat fra 09:00-13:30 mandag til fredag.

Uden pauser medregnet dækker undervisningstimerne 632,5 time pr. år fordelt på 46 uger.

Sommerferie udgør 5 uger og efterårsferie, juleferie og vinterferie udgør hver især 1 uge.

Undervisningen kan i særlige tilfælde variere fra ovenstående.

Formål for det enkelte fag​

Dansk

Danskundervisningen skal styrke elevernes læsekompetencer samt skriftsproglige kompetencer. Dette gøres gennem en undervisning, der tager afsæt i elevernes egen livsverden, udfordringer ved et voksenliv samt almen dannende litteratur. Undervisningen udføres med særligt udformet undervisningsmaterialer samt en organisering der veksler mellem tavle, gruppe og enkeltmandsundervisning.

Matematik

Eleverne skal i matematik opnå faglige kompetencer, færdigheder og viden - således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematik relaterede situationer.

Dette gøres gennem en undervisning der tilrettes efter elevens niveau. Undervisningen består af opøvelse i grundlæggende matematiske færdigheder, samt en praktisk tilgang hvor der tages afsæt i elevens livsverden.

Engelsk

Eleverne skal i engelsk udvikle både sproglige og læsefaglige kompetencer. Dette gøres med henblik på, at kunne begå sig i et internationalt og multikulturelt samfund.

Stald og udeliv

Eleverne skal i stald og udeliv opleve at tage og have medansvar for forskellige dyrs ve og vel - dette være sig heste, alpakaer, får og høns. Eleverne arbejder praktisk med at fodre, muge ud, almen pleje af dyrene samt vedligeholdelse af stalden. Arbejdet i stalden fokuseres mod, at eleverne er en del af et fællesskab, hvor samarbejde og positive relationer til hinanden er i centrum.

Valgfag

Eleverne skal i valgfag være medbestemmende i sin egen undervisning. Eleven kan her vælge at udfylde sin skoletid med noget som eleven selv anser for at være vigtig i skolemæssig sammenhæng og udvikling.

Madkundskab

Eleven skal i madkundskab opøve kompetencer der relaterer sig til madlavning, sundhedsforståelse og indkøb. Dette gøres gennem praktisk arbejde hvor hele processen fra ide til færdig ret gennemgås og udføres. Gennem arbejdet i køkkenet er der stort fokus på hygiejne, samarbejde og kreativitet.

ADL

Eleverne skal i deres ADL timer blive selvstændige i dagligdagens små og store opgaver og rutiner. Dette betyder at ADL timerne er tilrettelagt hver enkelte ung. ADL er en del af STU-skemaet, for at opøve den unges selvstændighed i hverdagen.

Håndværk og design

Eleverne skal i håndværk og design stifte bekendtskab med de praktiske og sansemæssige erfaringer man gør sig i arbejdet med et håndværk. Dette gøres gennem forskelligartede projekter, hvor de unge tilegner sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning og materialer. Der arbejdes primært i tekstil, træ og metal.

Håndværk og design er derudover med til at give de unge mulighed for at arbejde med deres taktile sans, deres kreative ideer samt giver dem mulighed for succesfølelse ved at have et håndgribeligt slutprodukt.​

Kontakt Svennebjerggaard

Har du spørgsmål vedrørende​ opholdstedet eller ønsker du en yderligere uddybning?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og svarer dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fonden Svennebjerggaard

Tyrsbjergvej 68, 5210 ​Odense NV

​CVR: 26201446

Finn Bang

​Telefon: 20 57 38 59
E-mail: finn@svennebjerggaard.dk

Gunn Bang

​Telefon: 27 89 96 16
E-mail: gunn@svennebjerggaard.dk

Skal du have kontakt til en af afdelingerne

Børnehus tlf. 28926415

Ungehus tlf. 31867313

Afdeling 351 tlf. 28766351

Lejlighederne Benediktesgade tlf. 51887344