Ungehuset

Ungehuset er for unge i alderen 14-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år, enten i et udslusningsforløb eller i vort efterværnssystem.

Ungehusets målgruppe er unge med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Unge, der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Ungehuset er et længerevarende, akut eller planlagt 6-12 måneders døgntilbud. Vores primære målgruppe i ungehuset er unge i alderen 14-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år, enten i et udslusningsforløb eller i vort efterværnssystem. Her tilbydes en pædagogisk udredning af den unges udviklingsbehov samt en psykologiske undersøgelse, som foretages af vores privatpraktiserende psykolog Louis Dresbøll med mangeårig erfaring i arbejdet med vores målgrupper.

Dagligdagen i Ungehuset på Svennebjerggaard er tilrettelagt ud fra et voksenstyret, men ungecentreret miljø. Vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.

Vi arbejder ud fra Svennebjerggaard-modellen og tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen. Vi bruger relations-arbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring de unge. I det miljøterapeutiske relations-arbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende over for den unge og hjælper på denne måde den unge med at knytte relationer til de voksne. Den unge lærer sig selv bedre at kende og forbedrer evnen til at have opmærksomhed på sine egne følelser, behov og tanker hos sig selv og andre og på denne måde opnå større selvbevidsthed.

Miljøet på Svennebjerggaard lægger som udgangspunkt op til en så normal ungdomstilværelse som muligt med alle de goder, krav og udfordringer, som dette måtte indebære.

Det pædagogiske arbejde i Ungehuset retter sig især imod

at give de unge mulighed for at udvikle sig i tæt kontakt med naturen, miljøet, de voksne og hinanden
at den unge får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder
at den unge indlærer hensigtsmæssige handlemønstre
at sikre den unge en god og stabil skolegang/uddannelse
at udvide og/eller styrke den unges og familiens netværk
at opbygge stabile støttesystemer omkring unge og familien med henblik på at øge langtidseffekten af indsatsen

Værdier
Familiær base - følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab
Tryghed - de voksne skaber gode forudsigelige rammer
Støtte og vejledning - de voksne er der for den enkelte
Omsorg - de voksne er interesserede og engagerede
Vilje - de voksne er her, fordi de brænder for det
Nærvær - de voksne er opmærksomme på både ord og stemning.