STU Svennebjerggaard

 

107
STU’en kan kombineres med et botilbud

STU Svennebjerggaard er en STU med vægt på fleksibilitet og rummelighed.
Svennebjerggaard er en landbrugsejendom beliggende på Tyrsbjergvej 68, 5210 Odense NV. Til gården er knyttet ca. 30 hektar jord, hvoraf halvdelen er i drift med forskellige afgrøder, og den anden halvdel er opdelt i folde til gårdens dyr. Det være sig får, høns, gæs, kvæg, kaniner, ænder og mm. Er du heste interesseret, så er der rig mulighed for, at udfolde sin interesse på Svennebjerggaard. Vi har 13 Islænderheste med tilhørende fine ridefaciliteter.

Målgruppen er unge med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Unge, der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og tæt støtte til trivsel og udvikling. Vi modtager ligeledes unge med udfordringer inden for autismespektrummet, og unge med ADHD. Vi modtager ikke aktive misbrugere.

Vores vision er, at bidrage til en positiv og lærerig proces, som sætter spor i livet fremover. Vi har en tro på, at alle mennesker har ressourcer, evner og kompetencer, som kan udvikles. STU Svennebjerggaard vil hjælpe de unge på vej mod en spændende, tryg og indholdsrig fremtid, med lyst til og mulighed for et sundt og aktivt voksenliv. Dette skal ske i fællesskab med, og i respekt for, andre mennesker.

Værdigrundlaget
• Anerkendelse og respekt
• Udvikling og læring
• Ansvarsfølelse og høj arbejdsmoral.
• Tryghed, omsorg og humor

Hvordan skiller vi os ud
• Et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor det er den enkelte unge, der er i fokus.
• Et mindre uddannelsessted, hvor ro og nærvær er dagligdag,
• Små enheder, med tæt voksen kontakt.
• Fagligt kompetente og engagerede voksne.

Mulighed for 12 ugers afklaringsforløb
I afklaringsforløbet vil der blive observeret på den unges psykiske og fysiske funktionsniveau og om den unges ønsker og forventninger harmonerer med den egentlige formåen. Det vil ligeledes blive afklaret, hvilken form og omfang for støtte, der skal sættes ind med. Desuden vil der være fokus på den unges faglige niveau, drømme, modenhed i forhold til den samlede uddannelsesplan. Uddannelsesplanen evalueres og tilpasses løbende sammen med den unge.

 bobcat 1


Dagligdagen på STU Svennebjerggaard. 

Dagligdagen på STU Svennebjerggaard er opbygget efter principper om forudsigelighed og struktur. Med udgangspunkt i de unges mål, bliver der i fællesskab lavet et ugeskema. De unges ugeskemaer er individuelle, alt efter mål, kompetencer, behov, og valgfag.

Eksempel på ugeskema

Sofie Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekend
8.00-8.45

Morgenmad/ Jens

Praktik (Fakta)

Morgenmad/ Jens

Praktik

(Fakta)

Morgenmad/ Jens

Morgenmad/ Jens Morgenmad/ Jens
8.45-10.15 Praktik (Fakta)

Praktik

(Fakta)

Dyrehold/

Jens

Dyrehold/

Jens

Dyrehold/ Ann
10.15-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-12.00 ADL Frokost-forberedelse/ Jens/ Bo

ADL Frokost-forberedelse/

Jens/Bo

Bondegård/

Jens. og

Musik/ Morten

Bondegård/ Jens

ADL køkkenet/ Ann

Dyrehold og weekend-forberedelse/ Ann
12.00-12.45 Frokost Frokost. Frokost Frokost Frokost
12.45-15.00 Skole/ Bo Svømning / Jens. Skole/ Bo Skole/ Bo

ADL

Motion

Dagen starter kl.8.00 med fælles morgenmad, nyheder og planlægning af dagen.

Skole
De unge vil komme igennem forskellige emner, som eksempelvis skat.dk, takt og tone på nettet, bank/kviklån, budgetlægning, ansøgninger, nem ID osv. I skolen har den unge mulighed for fag som dansk, matematik, IT, billedekunst og musik Hvis den unge vil udfordres mere og / eller hvis de skal opgraderes i forhold til videre uddannelse efter endt STU, er det muligt at tage enkeltfag på VUC. Endvidere er der mulighed for aftenskole undervisning.

ADL
De unge trænes I rengøring, hygiejne, indkøb og madlavning. De unge vil under STU forløbet lave deres egen kogebog med retter, som de mestre.
Efterhånden som ovenstående emner gennemføres, modtager den unge et bevis.

Praktikforløb mm.
STU Svennebjerggaard prioriterer praktikker højt og har et tæt samarbejde med erhvervslivet i nærmiljøet. Dette gør, at Svennebjerggaard kan tilbyde mange og alsidige praktikpladser
Praktikforløbende er fleksible og tilrettelægges individuelt, efter interesser og kompetencer.
Eksempler på samarbejdspartnere i nærmiljøet: Fakta, ET autoværksted, Meny, Villestofte Mølle, Chicago Burger, Ubberud Idrætsforening, Korup Tømrerforretning APS, Landmand Jens, Landmand Henrik, Blommenslyst golfklub, Langesø hundepension. Div. hundelufter jobs, Ejlstrup Børnehave. KI smed & maskinservice. Korup dækservice. Blomsterforretningen i Tarup centret.
Hvert praktikforløb afsluttes med en praktikbeskrivelse og en evaluering af målet med praktikken.

coll 1

De konkrete punkter der arbejdes med er:
• Mødestabilitet og fremmøde
• Arbejds- og værksteds kompetencer og proces, herunder:
• Arbejdsrytme
• Ordenssans
• Præcision, kvalitet og fejl
• Produktiv indsats
• Instruktion
• Planlægnings og beslutningsevner
• Koncentration og opmærksomhed
• Indstilling til arbejde og uddannelse
• Selvstændighed, motivation og initiativ
• Sociale kompetencer i forhold til arbejde, herunder:
• Samarbejdsevne
• Personlig fremtræden, herunder de signaler deltageren sender til omverdenen med sin stil, sit sprog, osv.
• Selv at kunne træffe de gode/rigtige valg i livet. Der lægges stor vægt på at opbygge selvtilliden hos den enkelte: ”Du kan alt, der er bare noget du ikke har lært endnu”

Bonus.
STU Svennebjerggaard er en gang om året, på studietur til Sáo Brás, som ligger i det naturskønne Algarve ved Portugal's sydkyst.
STU Svennebjerggaard tilbyder den unge, at tage traktor kørekort.
Med en STU på Svennebjerggaard får UU vejleder en kompetencebeskrivelse, i forhold til arbejde/beskæftigelse og bolig, og beskrivelse af evt. fremadrettet støtte behov. Tiden efter STU Svennebjerggaard vil være planlagt og tilrettelagt.

Dimission.
Den unge slutter sin STU uddannelsen af med en STU hue samt et kompetencebevis. Svennebjerggaard markerer dagen ved, at holde dimission for den unge og deres familie.

Visitation.
Kontakt
Finn Bang, telefon 20573859, afdelingsleder.
eller
Gunn Djurhuus, telefon 27899616, daglig leder.