Kognitiv adfærdsterapi

Den kognitive tilgang er en stor del af behandlingsarbejdet på Svennebjerggaard. Pædagogerne på Svennebjerggaard arbejder dagligt med denne tilgang, både hvor det er synlig for den unge, men også i situationer hvor de unge ikke bevidst om, at der bliver udført et pædagogisk arbejde.

Kognitiv Terapi har fokus på, hvor du er her og nu, hvilke udfordringer du står med, og hvordan du bedst kommer videre. Terapiens mål er at hjælpe dig godt videre gennem relevant viden og en række konkrete redskaber, så de vanskeligheder du oplever, afhjælpes med varig effekt.

I praksis arbejder vi med dette små skridt ad gangen, så den unge hele tiden kan være med, og opbygger en masse succesoplevelser og får mod på at gå et skridt videre til næste udfordring. For at fremskridtene og de nye værktøjer sætter sig bedst muligt fast, er hjemmearbejde en stor og vigtigt del af terapien – og en vigtig faktor i tilbagefaldsforebyggelsen.
I vores kognitiv adfærdsterapi er det endelige mål, at den unge selv bliver eksperten og får indarbejdet – automatiseret adfærdsmønstre, så de gamle mønstre ikke får lov at få fodfæste igen.