Pædagogik

Den overordnede behandlingsform på Svennebjerggaard er miljøterapi, som udføres i kraft af miljøets struktur og aktiviteter gennem relationer med de unge, de ansatte og andre i miljøet.

Miljøterapien er med til at forbedre de unges praktiske og sociale færdigheder, herunder relationen til andre mennesker, i et trygt og grænsesættende miljø, der støtter den unge.

Vi har meget fokus på den jeg-støttende tilgang, hvor vi vil udvikle individets ”jeg-ressourcer”. Målet er at styrke jeg’et generelt og at styrke mere specifikke jeg-funktioner, såsom selvtillid, selvfølelse, identitet mv.

Svennebjerggaards pædagogik og metode er en individuel tilrettelagt behandling ud fra supervision.

Med den kærlige pædagogik opbygger vi en bærebølge af ro og rytmer som grundlag for behandlingsarbejdet.

Værdier

Familiær base - følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab
Tryghed - de voksne skaber gode forudsigelige rammer
Støtte og vejledning - de voksne er der for den enkelte
Omsorg - de voksne er interesserede og engagerede
Vilje - de voksne er her, fordi de brænder for det
Nærvær - de voksne er opmærksomme på både ord og stemning

Ryge- og alkoholpolitik

Alkohol- og rygepolitikken på Svennebjerggaard følger altid nuværende gældende lovgivning i forhold til aldersgrænser.