NADA 
(National Acupuncture Dextoxification Association)

Hvad er NADA?

NADA kan ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at den unge får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA kan også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

NADA på Svennebjerggaard

På Svennebjerggaard er det et tilbud til de unge. Vi har NADA behandler Gitte Braaby ansat, som voksne og børn/unge kan bruge efter behov.

Tilbuddet er gratis.