§ 107 Botilbud

Det konkrete tilbud aftales i samråd med anbringende kommune og ud fra borgerens behov og ønsker for støtte.
Beboeren vil få tilbudt at deltage i det sociale fællesskab på Svennebjerggaard – f.eks. fællesspisninger, aktiviteter og ture mm.

Kontakt os for yderligere oplysninger